Dr. Kozák Adrienn Réka

Ügyvéd

Civil szervezetek alapítása, módosítása

A civil szevezetek megalakulására, működésére vonatkozó leglényegesebb szabályokat a Polgári Törvénykönyv III. könyve és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény tartalmazza.

Tapasztalatom szerint talán a civil szervezetek számára jelentette a legnagyobb nehézséget az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével együtt járó változás. A civil szervezetek többsége így - rendszerint a módosításra irányuló kérelem elutasítását követően - előbb-utóbb ügyvédhez fordult. Álláspontom szerint e téren - éppúgy, mint a könyvelés területén - nem célszerű, ha a költségmegtakarítás elsődlegességét hirdetik az alapítók, illetőleg a tagok, hiszen hosszú távon a jogszabályoknak megfelelően elkészített dokumentumok mindenképpen megérik az egyszeri befektetést. A megfelelő alapító dokumentum minden támogatásnak, pályázati lehetőségnek vizsgált alapfeltétele, hiánya komoly problémát okozhat.

A civil szervezetekkel kapcsolatos eljárások - hasonlóan a cégeljáráshoz - elektronikus úton folynak, melyet a jogi képviselő cégkapuján keresztül nehézség nélkül le tud bonyolítani.

Amennyiben civil szervezetet alapítana, vagy a már létező civil szervezet működésével kapcsolatban kérdései merünek fel, forduljon hozzám bizalommal!

Dr Kozák Adrienn Réka ügyvéd - Békés megye © 2024 - colexWeb