Dr. Kozák Adrienn Réka

Ügyvéd

Díjak

Az ügyvédi munkadíj, ügyvédi díj megállapítása

 

Az Ügyvédi Etikai Szabályzat alapján, az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg. A munkadíj pontos összege az első konzultáció alkalmával, az ügy részletes ismertetését követően határozható meg. Miután a felek megegyeztek a konkrét összegben, figyelembe véve azt, hogy méltányosan, tisztességesen és az ügyvédi felelősséggel arányosan legyen megállapítva, annak rögzítése a megbízási szerződésben történik.

Az ügyvédi munkadíj megállapodás szerint fizetendő.

 

A díjak meghatározása lehetséges:

Fix összegben:

 

Általában olyan ügytípusok esetén állapítható meg előzetesen a fizetendő díj, melyek esetében az ügyvéd munkaideje az ügy kevésbé összetett jellegéből adódóan, előre kalkulálható. Ezek az ügyek elsősorban cégeljárással összefüggésben (cégalapítás, cégmódosítás), fizetési felszólításnál, fizetési meghagyásnál, egyszeri szerződéskötési alkalmakkor, illetőleg a minimális szerződéskötési díj meghatározásánál merülnek fel. Emellett a tárgyalásonkénti képviselet, beadványok írása is az ügy bonyolultsága függvényében, fix díjban kerül megállapításra.

 

Átalány jelleggel:

Állandó megbízók esetén havi átalánydíj kerül meghatározásra, ami a megbízó részére végzett átlagos havi munkaóráktól, illetve a munka és a feladat jellegétől függ. Általában az eseti megbízási díjaknál jóval kedvezőbb díjazásra ad lehetőséget.

 

Százalékosan:

Elsősorban ingatlan adásvételi, bérleti és egyéb szerződések esetén kerül alkalmazásra, amely díj tartalmazza a szerződés elkészítésétügyvédi ellenjegyzését és a földhivatali ügyintézést, ugyanakkor nem tartalmazza a földhivatali eljárási díjat és az illetéket.

Állandó megbízás vagy tartós együttműködés esetén az egyébként alkalmazandó megbízási díjaknál lényegesen kedvezőbb díjszabásra is lehetőség van.

 

Óradíj alapul vételével:

Az első konzultáció díja minimálisan 18.000 Ft/óra. A konzultációra sor kerülhet telefonon, online és természetesen személyesen is, minden esetben előre egyeztetett időpontban. Az óradíj azonban minden konzultációs formánál felszámításra kerül.

A munkadíjak nem tartalmazzák a hatósági eljárási költségeket, díjakat (pl. tulajdoni lapok, cégkivonatok, anyakönyvi kivonatok, és más okiratok beszerzésének átalánydíjai, postaköltség, stb.), illetékeket, illetőleg a székhelytől számított 20 km-es távolságon túlra utazás költségét, ugyanakkor ügyfelemnek a várható költségekről is előzetesen részletes tájékoztatást adok.

 

 

Dr Kozák Adrienn Réka ügyvéd - Békés megye © 2024 - colexWeb