Dr. Kozák Adrienn Réka

Ügyvéd

Elektronikus cégeljárás

A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás első és másodfokon elektronikus polgári nemperes eljárás. Lényege, hogy a cég valamennyi bejelentési kötelezettségét elektronikus úton teljesíti a cégbíróság felé, továbbá a cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég székhelye szerint illetékes cégbíróság részére a cégformának megfelelő, a jogi képviselő által aláírt elektronikus nyomtatványon kell előterjeszteni.

Az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről szóló 2003. évi LXXXI. törvény rendelkezései értelmében az elektronikus cégeljárás a cégbíróságokon 2005. január 1. és 2006. szeptember 1. között fokozatosan valósult meg. Ez kezdetben két gazdasági formára, a korlátolt felelősségű társaságra és a részvénytársaságra korlátozódott, azonban a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, valamint a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény július 1-jétől valamennyi gazdasági társasági forma esetén abejegyzési (változásbejegyzési) kérelmeket elektronikus úton kell előterjeszteni, és a cégbíróság szintén elektronikus úton küldi meg az iratokat a jogi képviselő részére. A cégeljárásban a jogi képviselet kötelező.

A cégjog területén ún. "formakényszer" érvényesül, azaz kizárólag a törvényben szabályozott és ott megnevezett társasági formák működhetnek.

Összegezve, az elektronikus cégeljárás keretein belülre tartozó ügyek:

  • Cégalapítással, -módosítással, átalakulással és végelszámolással kapcsolatos dokumentáció elkészítése, képviselet az illetékes Cégbíróság előtti cégeljárásban
  • Tanácsadás a cégforma, tevékenységi kör, egyéb lényeges körülmények tekintetében

Tehát, amennyiben a fenti listán található tételekhez köthető az Ön által keresett jogi megoldás, keressen bizalommal.

Dr Kozák Adrienn Réka ügyvéd - Békés megye © 2024 - colexWeb