Dr. Kozák Adrienn Réka

Ügyvéd

Jogterületek

Munkaterületek:

Sajnálatos módon sokan csak akkor fordulnak ügyvédhez, amikor már komoly a probléma, holott sok esetben a kellemetlen helyzet – az időben igénybe vett szakértő segítséggel – megelőzhető lenne. Ön legyen kivétel, és ha úgy érzi, problémája megoldásában tanácsra van szüksége, keressen fel!

Természetesen lehetetlen felsorolni valamennyi olyan esetet és problémakört, ami szükségessé teszi ügyvédi szolgáltatás igénybevételét, de álljon itt néhány a leggyakoribb esetek közül:

Ingatlanjog:

 • Adásvételi, ajándékozási szerződések - termőföldnek minősülő ingatlanok esetén is! Széles körű tapasztalattal CSOK, lakáshitel igénylés esetén, ügyfélorientált szemlélettel.
 • Bérleti, egyéb használati szerződések;
 • Társasházak alapításához, módosításához szükséges dokumentumok elkészítése; stb.

Családjog:

 • Házassági bontóperekkel összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet közös megegyezéses és vitás ügyek esetén egyaránt
 • Házassági és élettársi vagyonjogi megállapodások elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése
 • Szülői felügyeleti jog gyakorlásával, kapcsolattartással összefüggő ügyek
 • Tartásdíjjal (pl. gyermektartás, házastársi tartás) kapcsolatos ügyek
 • Házassági és élettársi vagyonközösség létrejöttére, megszűntetésére vonatkozó megállapodások elkészítése és ellenjegyzése
 • Családi jogállással kapcsolatos ügyek (pl. apaság vélelmével összefüggő perek)

Öröklési jog:

 • Végrendelet, tartási-, öröklési és életjáradéki szerződés elkészítése
 • Segítségnyújtás hagyatéki eljárásban
 • Tanácsadás öröklési kérdésekben

Egyéb okiratok szerkesztése, peres és nemperes eljárások:

 • Egyéb szerződések elkészítése, ellenjegyzése
 • Elektronikus fizetési meghagyásos eljárás
 • Peres és peren kívüli jogi képviselet
 • Képviselet végrehajtási eljárásban

Elektronikus cégeljárás:

 • Cégalapítással, -módosítással, átalakulással és végelszámolással kapcsolatos dokumentáció elkészítése, képviselet az illetékes Cégbíróság előtti cégeljárásban
 • Tanácsadás a cégforma, tevékenységi kör, egyéb lényeges körülmények tekintetében

Civil szervezetek ügyeinek intézése

 • Civil szervezetek alapításához, adatmódosításhoz szükséges dokumentáció elkészítése
 • Civil szervezetek végelszámolása, átalakulása
 • Képviselet az illetékes Törvényszéken folyó nemperes eljárásban

Büntető jogterület

 • Védelem és sértetti jogi képviselet ellátása már a nyomozati szaktól kezdődően
 • Beadványszerkesztés
 • Tanácsadás
Dr Kozák Adrienn Réka ügyvéd - Békés megye © 2024 - colexWeb