Dr. Kozák Adrienn Réka

Ügyvéd

Polgári jogterületeken végzett tevékenység

Ügyvédként folyamatosan arra törekszem, hogy a korábban már megszerzett tudásomat, tapasztalataimat folyamatosan bővítsem, továbbképzéseken, szakirányú képzéseken veszek részt, hogy ügyfeleim számára a lehető legjobbat nyújthassam.

Irodámban - a teljesség igénye nélkül - elsősorban az alábbi területeken tevékenykedem:

Ingatlanjog (széles körben megszerzett tapasztalattal CSOK, lakáshitel igénylés esetén is, legyen szó bármilyen bonyolult konstrukcióról):

 • Adásvételi, ajándékozási szerződések - termőföldnek minősülő ingatlanok esetén is!

 • Bérleti, egyéb használati szerződések;

 • Társasházak alapításához, módosításához szükséges dokumentumok elkészítése; stb.

Egyéb okiratok szerkesztése, peres és nemperes eljárások:

 • Egyéb szerződések elkészítése, ellenjegyzése

 • Elektronikus fizetési meghagyásos eljárás

 • Peres és peren kívüli jogi képviselet

 • Képviselet végrehajtási eljárásban

 • Cégalapítás, társasági szerződések elkészítése, módosítása

 • Civil szervezetek alapítása, módosítása

Öröklési jog:

 • Végrendelet, tartási-, öröklési és életjáradéki szerződés elkészítése

 • Segítségnyújtás hagyatéki eljárásban

 • Tanácsadás öröklési kérdésekben

Családjog:

 • Családi jogállással kapcsolatos ügyek (pl. apaság vélelmével összefüggő perek)

 • Tartásdíjjal (pl. gyermektartás, házastársi tartás) kapcsolatos ügyek

 • Házassági és élettársi vagyonközösség megszűntetésére vonatkozó megállapodások elkészítése és ellenjegyzése

 • Házassági bontóperekkel összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet közös megegyezéses és vitás ügyek esetén egyaránt

 • Házassági és élettársi vagyonjogi megállapodások elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése

 • Szülői felügyeleti jog gyakorlásával, kapcsolattartással összefüggő ügyek

Amennyiben a fenti listában található ügyek valamelyikével került szembe, már tudhatja, hogy problémája a polgári jog körébe tartozik, így ha további kérdései lennének, hívjon bizalommal!

 

Dr Kozák Adrienn Réka ügyvéd - Békés megye © 2024 - colexWeb