Dr. Kozák Adrienn Réka

Ügyvéd

Családjogi kérdések

A családdal, rokonsággal kapcsolatos kérdések fontos területét képezik a polgári jognak. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a legtöbb ügyfél - ugyanúgy, mint más jogterületek által érintett esetekben - kizárólag akkor fordul ügyvédhez, amikor már a kérdés nem kérdés, hanem probléma - holott a viták, kellemetlenségek jelentős része megelőzhető (lenne) egy megfelelően megszerkesztett házassági vagy élettársi (vagyonjogi) szerződéssel. A közhiedelemmel ellentétben ezek bármikor megköthetők, nem kötelező a házasságkötést, illetőleg az életközösség létrejöttét megelőzően szerződést kötni, lehet annak fennállása alatt bármikor. Sajnálatos, hogy a házassági szerződés társadalmi megítélése, elfogadottsága messze nem áll arányban a hasznosságával, noha - alkalmazása esetén - számtalan, egyébként a felek közötti viszony megromlását eredményező vagy fokozó kérdés előzetesen rendezhető, így a vita elkerülhető.

Amennyiben a felek a házasság fenntartását már nem kívánják, még mindig van arra esély, hogy kompromisszumra jutva, mindkettejük számára előnyös megállapodást kössenek, és közös megegyezéssel kérjék a házasság felbontását és a közös gyermekek érdekeit szem előtt tartva békésen váljanak szét útjaik. Ilyen esetben a törvényben kötelezően előírt kérdések már a bontópert megelőzően, a felek szabad akaratából szabályozásra kerülnek., ezzel létrehozható egy olyan helyzet, mely mindkét fél ügyleti akaratát tükrözi, ellentétben a bíróság döntésével, mely a legtöbb esetben legalább az egyik fél akaratával ellentétes.

A családjogi jogvitákhoz sorolandók a fentieken felül a szülői felügyeleti joggal, kapcsolattartás szabályozásával, gyermektartásdíjjakkal kapcsolatos peres és nem peres eljárások is, melyek szintén bonyolultak, sok esetben vita esetén jelentős költségigénnyel is kell számolni (pl. szakértői díjak, stb.)

Dr Kozák Adrienn Réka ügyvéd - Békés megye © 2024 - colexWeb