Dr. Kozák Adrienn Réka

Ügyvéd

Közlemények, hírek

Alapvető információk

 

 

COVID-19 világjárványhoz kapcsolódó rendkívüli közlemény!

Tisztelt Ügyfeleim, az iroda változatlan nyitvatartással üzemel. Kérem azonban Önöket, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel szíveskedjenek különösen ügyelni a pontos érkezésre, hogy elkerüljük a felesleges várokozást és torlódást! Kérem továbbá Önöket, hogy amennyiben betegség jeleit tapasztalják, telefonon vagy e-mailben szíveskedjenek új időpontot kérni!

A földhivatali ügyintézés folyik, azonban - mivel személyes ügyintézésre nincs lehetőség - a pénzintézetek által igényelt érkeztetett szerződéspéldányok beszerzésére jelenleg nem kerülhet sor. Feltehetően a pénzintézetek is tudomásul fogják venni ezt a változást, és kialakítják saját eljárásrendjüket.

A bíróságok határozatlan ideig rendkívüli törvénykezési szünetet tartanak, személyes jelenléttel járó eljárási cselekményekre nem kerül sor, így a tárgyalások is elhalasztásra kerülnek.

A közműszolgáltatók személyesen nem fogadnak ügyfelet, így ügyintézésre kizárólag elektronikus vagy postai úton van lehetőség.

Békésszentandrás, 2020. március 20.

Tisztelettel tájékoztatom kedves Ügyfeleimet, hogy

  • eljárásom során a személyazonosításra alkalmas igazolványáról (személyi igazolvány, jogosítvány, vagy útlevél), lakcímigazolványáról és adóigazolványáról másolat készül, az ezeken szereplő adatok ellenőrizhetők és a hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben ott megjelölt harmadik személyek rendelkezésére bocsáthatók! Kérem, ezeket a dokumentumokat feltétlenül hozzák magukkal!

  • Ellenjegyzésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az ügyfél a kérdéses dokumentumot eljáró ügyvéd jelenlétében, személyazonossága igazolását követően saját kezűleg aláírja, vagy a már korábban aláírt okiraton az aláírást a saját kezétől származónak ismeri el. Ügyfél jelen nem létében semmilyen okirat ellenjegyzésére nem kerülhet sor! Megértésüket köszönöm!

  • Külföldön vagy általában nagy távolságban életvitelszerűen tartózkodó ügyfél esetén, amennyiben az ügyfélnek nem áll módjában személyesen megjelenni a dokumentum aláírásához, szíveskedjenek előzetesen tájékoztatást kérni az alkalmazandó eljárásrendről!

  • Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban (tulajdonjog, haszonélvezeti jog bejegyzéséhez, stb.) felhasználandó meghatalmazásnak ügyvéd általi ellenjegyzéssel kell rendelkeznie, nem elegendő a két tanú előtt aláírt okirat! A meghatalmazás természetesen korábban is kiállítható, mint a szerződéskötés időpontja, illetőleg nem szükséges, hogy azt az okiratszerkesztő ügyvéd készítse el.

  • Amennyiben az ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, a szerződéskötéshez szükséges a haszonélvező hozzájárulása is. Ennek megfelelően a szerződéskötés időpontjában a haszonélvezőnek is meg kell jelennie!

  • CSOK, illetőleg lakáshitel igénybe vétele esetén az adásvételi szerződés elkészítéséhez szükség van a kölcsönt/támogatást folyósító hitelintézet megnevezésére is! Kérem kedves Ügyfeleimet, hogy az eladó(k) idejének szükségtelen igénybe vételét elkerülendő, a szerződéskötést megelőzően szíveskedjenek az Önök számára szimpatikus hitelintézetet és hitelkonstrukciót kiválasztani.
  • Termőföld tulajdon vásárlása esetén a földművesként nyilvántartásba nem vett belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában lévő föld területe és a megszerezni kívánt földterület együttes mérete nem haladja meg az 1 hektárt. Amennyiben a vevő ennek megítélésében téved, a mezőgazdasági szakigazgatási szerv a szerződés jóváhagyását megtagadja!
Dr Kozák Adrienn Réka ügyvéd - Békés megye © 2024 - colexWeb